ทำไมฉลากบรรจุภัณฑ์จึงควรล้าง

เป็นยุคที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ลูกค้ารายใดมีข้อกำหนดตามที่กำหนดซึ่งผู้ซื้อต้องได้รับ ความต้องการของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่กำลังซื้อและแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของการใช้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตมีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์อาหาร

ฉลากเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ แต่ความจริงที่สำคัญคือฉลากควรจะตอบสนองวัตถุประสงค์ของพวกเขา พวกเขาควรให้ทุกสิ่งที่ลูกค้ากำลังมองหาในแง่ของข้อมูล หากฉลากไม่ให้ข้อมูลหรือชัดเจนผู้ผลิตอาจสูญเสียลูกค้าออกไป

ความสำคัญของฉลากบรรจุภัณฑ์ความชัดเจน

แหล่งข้อมูล:

ป้ายกำกับเป็นแหล่งเดียวของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฉลากต้องมีความชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่จำเป็นก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวผู้บริโภคอาจสงสัยและพวกเขาจะสูญเสียความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งผู้บริโภคจำเป็นต้องมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแคลอรี่การนับโภชนาการวิธีการใช้ข้อมูลการจัดเก็บและอื่น ๆ

นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกรณีของบรรจุภัณฑ์ยา ผู้ซื้อต้องการข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ ‘ดีที่สุดก่อนวันที่’ และข้อมูลองค์ประกอบ หากฉลากไม่ชัดเจนลูกค้าจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไป พวกเขาจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

รูปภาพแบรนด์:

หากชุดของคุณไม่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ บริษัท ของคุณอาจสูญเสียความสมบูรณ์ ผู้บริโภคอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนื่องจากพวกเขาไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ไม่ได้ช่วยภาพลักษณ์ของแบรนด์ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังไม่เคยซื้ออะไรจนกว่าจะได้รับทราบเนื้อหา คุณต้องการซื้อชุดคุกกี้หรือไม่หากคุณไม่ทราบว่ามีแคลอรี่หรือส่วนประกอบอะไร

นอกจากนี้การมีบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจนยังไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าควรใส่ฉลากบรรจุภัณฑ์ลงในผู้ผลิตอย่างไร มักไม่มีคำนิยามที่เป็นทางการว่าควรจะรวมอยู่ในฉลากด้วย แต่คุณจำเป็นต้องใส่ข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้นฉลากที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

Article Source: http://EzineArticles.com/9962105